Gía Xây Dựng Phần Thô Nhà Phố: 3.150.000 – 3.200.000VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Thông Dụng 5.200.000 VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Khá 5.800.000 VNĐ/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tự Loại Tốt 6.300.000 VNĐ/m2

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN xin gửi đến Quý khách hàng đơn giá thiết kế nhà xưởngđược áp dụng cho các công trình tại Tp.HCM và các tỉnh Miền Đông, Miền Tây:

   

- Đơn giá thiết kế nhà xưởng kèo thép tiền chế:

+ Diện tích nhà xưởng: 1,000m2 đến 2,000m2: giá 70,000đ/m2 - 80,000đ/m2.

+ Diện tích nhà xưởng: 2,000m2 đến 3,000m2: 50,000đ/m2-60,000đđ/m2.

+ Diện tích nhà xưởng: 3,000m2 đến 5,000m2: 40,000đ./m2.

- Đơn giá thiết kế nhà xưởng bê tông cốt thép:

+ Diện tích nhà xưởng: 1,000m2 đến 2,000m2: giá 70,000đ/m2 - 80,000đ/m2.

+ Diện tích nhà xưởng: 2,000m2 đến 3,000m2: 50,000đ/m2 - 60,000đđ/m2.

+ Diện tích nhà xưởng: 3,000m2 đến 5,000m2: 50,000đ./m2.

- Đơn giá thiết kế xin phép xây dựng nhà xưởng: thỏa thuận

- Đơn giá thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: thỏa thuận

- Đơn giá đánh giá tác động môi trường: thỏa thuận

- Đơn giá khoan khảo sát địa chất: thỏa thuận

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN