Gía Xây Dựng Phần Thô Nhà Phố: 3.150.000 – 3.200.000VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Thông Dụng 5.200.000 VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Khá 5.800.000 VNĐ/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tự Loại Tốt 6.300.000 VNĐ/m2

Tin tức

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a)...

Xem thêm

QUY TRÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

QUY TRÌNH THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN

Xem thêm

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ BIỆT THỰ

ĐƠN GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG

Xem thêm

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG BÊ TÔNG

Xem thêm

ĐƠN GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG

ĐƠN GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG

Xem thêm

THIẾT KẾ NHÀ ỐNG 3 TẦNG

Thiết kế nhà ống 3 tầng đẹp 4,5x20m

Xem thêm
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN