Gía Xây Dựng Phần Thô Nhà Phố: 3.150.000 – 3.200.000VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Thông Dụng 5.200.000 VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Khá 5.800.000 VNĐ/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tự Loại Tốt 6.300.000 VNĐ/m2

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG

  

   

   

   

   

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN

- Văn Phòng : 47/7B, TỔ 24 KHU PHỐ 2, TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12

- Hotline:0933.170.228 & 0978.154.958 Mr Hoan.

- Email: thietke@xaydungconghoan.com 

- Website: xaydungconghoan.com

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG

HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG
HÌNH ANH CÔNG NHÂN XÂY DƯNG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN